ταημ


Στη σχέση αίτιου/αιτιατού, η δράση ή η έλλειψη δράσης είναι απολύτως συνυφασμένες με το αποτέλεσμα. Ένα ή μια αλυσίδα γεγονότων ή καταστάσεων που μεταβάλουν την πραγματικότητα.
Ο χρόνος κι εδώ είναι το "κλειδί" και η ακολουθία βασικό στοιχείο.


Από το Blogger.

Disclaimer

I would like to apologize to anyone I have not offended. Please be patient. I will get to you shortly.

Φίλοι και γνωστοί

Αρχείο

Αναγνώστες

Follow by Email

eXTReMe Tracker


.